Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Phường Tăng Nhơn Phú A và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Phường Tăng Nhơn Phú A ngày càng văn minh, hiện đại

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Phường Tăng Nhơn Phú A mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký