HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2019

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2019

Hội nghị Điển hình tiên tiến trên địa bàn phường, giai đoạn 2015-2019

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

Vùng đất Phước Long vốn là một địa danh lâu đời gắn liền với lịch sử mở mang bờ cõi đất phương Nam của người Việt. Với địa thế nằm ở cửa ngõ phía Đông Sài Gò...

Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa

Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa

Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa

Thực hiện Chỉ thị 19

Thực hiện Chỉ thị 19

Thực hiện Chỉ thị 19

Tổ chức sơ khám cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ 2020

Tổ chức sơ khám cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ 2020

Tổ chức sơ khám cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ 2020

Tổ chức gặp gỡ, động viên, trao quà cho thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2019

Tổ chức gặp gỡ, động viên, trao quà cho thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2019

Tổ chức gặp gỡ, động viên, trao quà cho thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2019

Tổ chức Lễ Kỷ niệm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tổ chức Lễ Kỷ niệm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tổ chức Lễ Kỷ niệm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

PN_ngày PN vì cộng đồng

PN_ngày PN vì cộng đồng

PN_ngày PN vì cộng đồng

ĐẢNG BỘ

THI HÁT KARAOKE

THI HÁT KARAOKE

Hội đồng nhân dân

NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

QUỐC PHÒNG – AN NINH

Tổ chức sơ khám cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ 2020

Tổ chức sơ khám cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ 2020

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông tin đang cập nhật..